Staged portrait

En film har 25 bilder per sekund. Jag vill att dessa bilder ska kännas som en film men med bara 1 bild. Iscensatta porträtt som  snarare är ett konstverk än ett porträtt. En personlig bild med en idé som skapar känslor.

Klicka på bilderna för rätt beskärning